Szkolenia
Inspiracja
Rozwój

Jakość i etyka zawodowa to dwie idee, które nas połączyły… a oprócz tego jeszcze przyjaźń. Stawiamy na rozwój, możliwość pracy w oparciu o własne standardy i niezmienne podnoszenie swoich kompetencji. A to wszystko przekłada się na wyjątkową ofertę dla Państwa firmy.

Dowiedz się więcej.

7 206

Ilość przeszkolonych godzin ... i stale rośnie!

4 564 606 zł

Pozyskane środki w projektach ...i stale rośnie

Zaufali nam:

Akademie Kompetencji

Wiele osób uważa, że szkolenia nie działają. Czasami mogą mieć trochę racji.

 • Badamy

 • Planujemy

 • Szkolimy

Oczywiście nie o wszystkich szkoleniach tu mowa, a jedynie tych, które zostały przygotowane bez gruntownego zbadania potrzeb danej firmy czy organizacji. Dlatego jeśli pragną Państwo rozwijać swoich pracowników w sposób kompetentny, cieszyć się wymiernymi efektami, a nie tylko krótkotrwałą poprawą to zapraszamy do dalszej lektury.

Oferujemy Państwu przemyślany proces, który pozwoli na określenie obszarów rozwojowych, działania udoskonalające odpowiednie kompetencje i ewaluację ich skuteczności.

Badanie potrzeb

W pierwszej kolejności Państwo, jako firma, dzielą się z nami swoimi przemyśleniami i potrzebami. Następnie przeprowadzamy szczegółową analizę, składająca się z następujących etapów:

 • badanie potrzeb pracowników organizacji,
 • badanie wyjściowego poziomu kompetencji pracowników w wybranych obszarach,
 • analiza standardów procedur, misji i wizji organizacji w obszarach objętych Akademią,
 • raport zbiorczy z badań.

Plan i zakres Akademii

Skuteczne działania potrzebują przemyślanego planu i tej właśnie idei zawsze się trzymamy.

Po diagnozie potrzeb, przystępujemy do określenia zakresu działań, które będą podejmowane w ramach Akademii.

Następnie opisujemy wybrane działania i ustalamy ich kolejność. Pozwala to zobaczyć strukturę i powiązania pomiędzy poszczególnymi zadaniami.

Wiemy jak cenny jest Państwa czas, dlatego dostosowujemy harmonogram do wewnętrznego kalendarza organizacji.

Realizacja

Każda firma jest inna. Różni się możliwościami, warunkami, w jakich funkcjonuje, klientami oraz specyfiką pracy. To sprawia, że za każdym razem przygotowana przez nas Akademia jest wyjątkowa i idealnie dopasowana do potrzeb danej organizacji. Jej program opracowywany jest zgodnie z metodyką zarządzania projektami.

ZAKRES:

Udoskonalanie poszczególnych kompetencji wymaga różnorodnych narzędzi, dlatego w ramach Akademii oferujemy Państwu szeroki wybór działań rozwojowych, takich jak:

 • gry symulacyjne,
 • warsztaty,
 • szkolenia,
 • doradztwo,
 • konsultacje,
 • coaching,
 • mentoring,
 • wsparcie po szkoleniu (konsultacje, warsztaty wdrożeniowe, sesje follow-up).

oraz budowanie standardów:

 • komunikacji wewnętrznej organizacji,
 • obsługi klienta,
 • oceny i premiowania pracowników,
 • jakości.

Zakres naszych działań jest warunkowany przez zasoby, budżet oraz czas, który firma może przeznaczyć na działania rozwojowe. Wszystkie te trzy elementy są szczegółowo omawiane i dopasowywane do potrzeb Klienta.

ZASOBY

Dzięki nam i naszym partnerom nasi Klienci dysponują znacznie większą wiedzą i kompetencjami. Gdy sumują się nasze zasoby możemy znacznie więcej. Dawne ograniczenia przestają być problemem.

BUDŻET

Pomagamy określić zakres Akademii odpowiednio do środków finansowych, jakie nasi Klienci chcą przeznaczyć na jej realizację. Wspólnie pracujemy na szczegółowym budżecie Akademii, dzięki czemu Klient wie, co może osiągnąć określonym przedziale środków.

CZAS

Wspólnie z naszym Klientem ustalamy czas trwania Akademii, w zależności od warunków wewnątrz jego organizacji i czasu potrzebnego na osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Ocena Działań

To właśnie ten etap świadczy o skuteczności Akademii, dlatego przykładamy do niego tak ogromną wagę. Ewaluacja, choć mogłoby się wydawać, że powinna być elementem końcowym, obecna jest na wszystkich etapach Akademii. Na samym początku współpracy ustalamy z Państwem częstotliwość przekazywania raportów oraz ich zawartość. Dzięki temu będą Państwo mogli obserwować efekty działań rozwojowych i zgłaszać swoje ewentualne uwagi, a my będziemy mogli je wprowadzać na każdym etapie procesu.

Jak sprawić, by klienci częściej wybierali Państwa usługi lub produkty? Jest sposób, który wcale nie musi być bardzo kosztowny, a na pewno jest bardziej opłacalny niż działania reklamowe. Odpowiedź podsuwają zacytowane statystyki. Najważniejsza jest właściwa osoba na odpowiednim miejscu i jej kompetencje. Jak pomagamy o to zadbać?

Obsługa klienta

70% naszych decyzji zakupowych podejmujemy w oparciu o to, jak jesteśmy traktowani jako ludzie, a tylko 30% bazuje na właściwościach produktu.

John McKean

Pragniemy zapewnić Państwu kompleksowe podejście do rozwoju kompetencji w obszarze obsługi klienta, dlatego oferujemy pełną gamę działań.

Budowanie bądź poprawę efektywnych standardów

Standardy to w obecnych czasach słowo klucz. Niestety często są one jedynie ideą, którą trudno wprowadzić w życie. Dlatego wspieramy naszych klientów nie tylko w tworzeniu nowych standardów, lecz również w usprawnianiu tych, które nie funkcjonują odpowiednio. Dla nas ważne jest, by ustanowione reguły były nie tyle wyuczone, co przejawiały się w codziennym zachowaniu.

Budowanie funkcjonalnych procedur

Profesjonalnej obsługi klienta nie można zapisać za pomocą wzoru, bo każdy człowiek jest inny. Można jednak wprowadzić procedury, które pomogą zaoszczędzić czas przy powtarzalnych czynnościach oraz staną się spójną całością wpływającą na wizerunek marki. Dzięki nim Państwa klienci będą wiedzieć, czego mogą się spodziewać.

Szkolenia i doradztwo

Jedyną pewną rzeczą jest zmiana. To dotyczy również obsługi klienta. Zmieniają się oczekiwania odbiorców, a co za tym idzie standardy pracy. Klienci są coraz bardziej wymagający, a konkurencja stale podkręca tempo. W takiej sytuacji trzeba niezmiennie dbać o to, by pracownicy obsługujący klientów działali według najnowszych standardów oraz posiadali kompetencje, by swoje zadania wykonywać jak najlepiej. I w tym właśnie nasza głowa.

Badania

Mogłoby się zdawać, że odpowiednia obsługa klienta, to rzecz intuicyjna i niemierzalna. Nic bardziej mylnego. Jest wiele opracowań i badań, które wskazują, jak powinna ona przebiegać. Niezmiennie poszukujemy takich informacji oraz sami organizujemy badania dla naszych klientów.

Zarządzanie

Pytanie: "Kto powinien być szefem?" jest jak pytanie: "Kto w zespole powinien śpiewać partię tenora?" Oczywiście ten, kto potrafi śpiewać tenorem.

Henry Ford

Wiemy, że oprócz naturalnych zdolności liczą się również nabyte kompetencje. Są one wynikiem doświadczeń zdobywanych na drodze doskonalenia się. W tym właśnie nasza głowa, by dostarczać liderom takich właśnie bodźców, które pomogą im efektywnie nabyć potrzebną wiedzę i umiejętności.

Nie ma dwóch takich samych firm i takich samych menadżerów, dlatego zawsze oferujemy Państwu specjalnie przygotowane szkolenia i zadania rozwojowe, które idealnie pasują do specyfiki Państwa organizacji.

Dobry menadżer musi być liderem drużyny, który wie jak ją zmotywować, zaplanować jej obowiązki, jak popracować nad błędami oraz wynagrodzić za sukcesy. Nie wskóra nic sam, bez zgranego zespołu, tak jak i zespół bez niego. Tylko dzięki odpowiedniej współpracy firma ma szansę na rozwój, sukces i zyski. Ta zależność jest bardzo ważna. Dlatego też wyspecjalizowaliśmy się w tematach niezwykle istotnych dla menadżerów, takich jak:

 • budowanie zespołu,
 • motywowanie i ocena pracy,
 • motywowanie poprzez budowanie CSR,
 • coaching narzędziowy,
 • delegowanie zadań i przekazywanie odpowiedzialności,
 • zarządzanie zespołem projektowym,
 • trening kreatywności,
 • inteligencja emocjonalna lidera,
 • zarządzania zespołem – kompendium.

Ci, którzy sądzą, że sekretarka to zbyt drogie w utrzymaniu i mało znaczące stanowisko, często boleśnie przekonują się w jakim błędzie byli. Trudno przecenić w firmie rolę komunikacji czy zaufania, tak jak i znaczenie sekretarki przechowującej i przekazującej często kluczowe informacje. Jak zatem zadbać o ten element firmy?

Pro Biuro

Jeśli chcesz zrobić dobry biznes, najpierw zatrudnij dobrą asystentkę.

Donald Trump

Jeśli pragną mieć Państwo sprawnie działające biuro, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W pierwszej kolejności analizujemy potrzeby, a następnie dobieramy odpowiednie rozwiązania, które usprawniają pracę administracji w ramach wszystkich stanowisk, od office menagerów począwszy, na recepcji skończywszy.

Specjalizujemy się w takich tematach jak:

 • profesjonalny pracownik biurowy – kompendium,
 • zarządzanie biurem,
 • komunikacja w biurze,
 • profesjonalny office menager,
 • korespondencja biurowa.

CSR

Społeczna
Odpowiedzialność
Biznesu

CSR może być źródłem innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko w nowatorski sposób wzmacniają wydajność, ale też wpływają na jakość relacji z pracodawcą.

Gary Hamel

Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę, czy firma, której usługę lub produkt wybierają, jest odpowiedzialna społecznie. Pracownicy coraz częściej skupiają się na tym, czy ich pracodawca oferuje możliwość działań w obszarze CSR. To nie przypadek, lecz fakty, które pomagamy przekuć w sukces firm i ich pracowników.

Wiemy to z własnej praktyki. O naszych działaniach można przeczytać na blogu lub na archiwizującej je stronie, na którą przejść można tutaj

Działania CSR przestały być domeną tylko wielkich korporacji. Coraz częściej myślą o nich też małe i średnie przedsiębiorstwa (jesteśmy tego najlepszym przykładem). Jest to efektem rosnącej popularności tego tematu zarówno wśród pracowników, jak i klientów.

W naszej ofercie proponujemy połączenie tych dwóch grup korzyści. Dla organizacji przygotowujemy program działań z obszaru CSR, pozwalający na wykorzystanie potencjału firmy oraz zadbanie o jej wizerunek. Natomiast dla pracowników oferujemy warsztaty budowania zespołu, oparte na społecznej odpowiedzialności biznesu i istotnych dla nich wartościach.

To prawda, że ludzie angażują się bardziej w sprawy, w które wierzą i które mają dla nich sens. To właśnie doświadczenie przenosimy na pole ich pracy w organizacji. Wspólne działania związane z ważnym tematem pozwalają na dostrzeżenie drzemiącego w zespole potencjału, oraz uczą jak rozwiązywać konflikty oraz osiągać zaplanowane cele. Warto to wykorzystać.

Zespół

Rekrutacja

Izabela Krzyszycha

Twórczyni marki „Nowe Trendy – szkolenia inspiracja rozwój”, którą rozwija nieprzerwanie od 2008 roku. W pracy trenerskiej opiera się na standardach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i The Chartered Institute of Personnel and Development, wdrażanych przez Thames Valley University w Londynie. Akredytowany konsultant dla organizacji przy wykorzystaniu narzędzia FACET5. Liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych: około 4000.

Łukasz Gorzym

Dyplomowany trener zarządzania Matrik& Pearson Edexcel International, certyfikowany trener zarządzania projektami TSPM, certyfikowany doradca Extended DISC, konsultant, współwłaściciel marki „Nowe Trendy – szkolenia, inspiracja, rozwój". Szkoli w ramach zajęć przygotowujących do certyfikatu IPMA 4-L-C oraz zajęć z podstaw zarządzania projektami. Specjalizuje się w obszarach: zarządzania zespołem, komunikacji, kompetencji osobistych i rozwoju ludzi w organizacji. Ma na swoim koncie 2500 godzin szkoleniowych.

Blog

Bony Szkoleniowe

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń z wykorzystaniem Bonów Szkoleniowych. Jest to nowa forma dofinansowania szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z  Małopolski. Poniżej zamieszczam listę naszych szkoleń objętych dofinansowaniem oraz odpowiedzi na dwa podstawowe pytania związane z Bonami.

Nasze szkolenia:

Zarządzanie projektami w firmie rozproszonej (zobacz program)
Zarządzanie personelem sklepu (zobacz […]

przeczytaj caly wpis

Uprzejmość to szansa na większe zyski

“Tajemniczy klient odwiedził 125 sieci z 18 branż. Efekt? Problemem sklepów jest nie tylko brak uprzejmości obsługi.” Tak zaczyna się artykuł z Pulsie Biznesu (27 marca 2012). Przytoczone przez PB badania pokazują próbkę kondycji sektora polskich usług w obszarze obsługi klienta. Wynika z nich między innymi, że małe sklepy i […]

przeczytaj caly wpis

10 przykazań wyglądu dokumentu wychodzącego

Kontakt osobisty w życiu zawodowym zwykle jest poprzedzany przez korespondencję. To właśnie korespondencja jest naszą wizytówką, tworzy pierwsze wrażenie o nas i o firmie, którą reprezentujemy. Jeśli nie wykorzystamy właściwie tej możliwości, wówczas stracimy niepowtarzalną okazję do autoprezentacji. Jak wiadomo ? pierwsze wrażenie robi się tylko raz.

W trakcie prowadzonych przeze […]

przeczytaj caly wpis