Kategoria:

Nasze Działania

Wsparcie na starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-IV z Zespołu Szkół w Szymbarku

?Wsparcie na starcie? ? projekt wyrównywania szans dzieci z wadami wymowy, powstał w odpowiedzi na potrzeby Zespołu Szkół w Szymbarku. Wiedząc, że są dzieci, które potrzebują wsparcia znaleźliśmy źródło dofinansowania i w partnerstwie ze Szkołą napisaliśmy projekt. W jego zakresie były diagnoza logopedyczna dzieci i zajęcia indywidualne z logopedami-pedagogami dziecięcymi. Projekt trwał sześć miesięcy. Zakończył się badaniem postępów młodych Uczestników oraz informacją wraz z dalszymi wytycznymi do pracy z dzieckiem dla rodziców. Wszystkie dzieci osiągnęły zamierzone na początku postępy. Zwieńczeniem całości było rozdanie prezentów edukacyjnych i dyplomów.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Zespołu Szkół w Szymbarku i Pana Dyrektora Tomasza Dziedziaka – partnera projektu
Firmy ViaMowa – za zrekrutowanie kadry logopedyczno-pedagogicznej
Metryczka projektu:

Okres trwania: od 1.01.2012 do 30.06.2012

Ilość uczestników: 22

Ilość godzin szkoleń: 387

Partner projektu: Zespół Szkół w Szymbarku

Łukasz Gorzym

Dyplomowany trener zarządzania (Matrik & Pearson Edexcel International) specjalizujący się w obszarach: zarządzania zespołem, kompetencji osobistych i rozwoju ludzi w organizacji. Certyfikowany trener zarządzania projektami The TenStep Project Management (TSPM?). Certyfikowany doradca Extended DISC. Konsultant. Obecnie prowadzi firmę szkoleniową. Realizuje projekty szkoleniowe i wewnętrzne akademie kompetencji dla firm. Prowadzi warsztaty kompetencji szkoleniowych dla trenerów wewnętrznych i menedżerów. Szkoli w ramach zajęć przygotowujących do certyfikatu IPMA 4-L-C (International Project Management Association) oraz zajęć z podstaw zarządzania projektami. Prowadzi warsztaty z komunikacji i zarządzania personelem (ściślej: ludzkim potencjałem w organizacji).

- Website


LinkedIn

About Łukasz Gorzym

Dyplomowany trener zarządzania (Matrik & Pearson Edexcel International) specjalizujący się w obszarach: zarządzania zespołem, kompetencji osobistych i rozwoju ludzi w organizacji. Certyfikowany trener zarządzania projektami The TenStep Project Management (TSPM?). Certyfikowany doradca Extended DISC. Konsultant. Obecnie prowadzi firmę szkoleniową. Realizuje projekty szkoleniowe i wewnętrzne akademie kompetencji dla firm. Prowadzi warsztaty kompetencji szkoleniowych dla trenerów wewnętrznych i menedżerów. Szkoli w ramach zajęć przygotowujących do certyfikatu IPMA 4-L-C (International Project Management Association) oraz zajęć z podstaw zarządzania projektami. Prowadzi warsztaty z komunikacji i zarządzania personelem (ściślej: ludzkim potencjałem w organizacji).

You must be logged in to post a comment.