Pro Biuro

Kategoria:

Pro Biuro

10 przykazań wyglądu dokumentu wychodzącego

Kontakt osobisty w życiu zawodowym zwykle jest poprzedzany przez korespondencję. To właśnie korespondencja jest naszą wizytówką, tworzy pierwsze wrażenie o nas i o firmie, którą reprezentujemy. Jeśli nie wykorzystamy właściwie tej możliwości, wówczas stracimy niepowtarzalną okazję do autoprezentacji. Jak wiadomo ? pierwsze wrażenie robi się tylko raz.

W trakcie prowadzonych przeze […]

Kategoria:

Pro Biuro

Zawartość dokumentów wychodzących

Profesor, u którego pisałam pracę magisterską, wpoił mi zasadę: ?jedno słowo na jednej drukowanej stronie A4 może pojawić się tylko raz?. Przygotowując tekst warto o tym pamiętać i jak najrzadziej pozwalać sobie na odstępstwa od powyższej reguły.

Inne, najistotniejsze normy sporządzania pism pozwolę sobie przedstawić poniżej:

Miejsce, data

Zawsze należy określić datę sporządzenia […]