Kategoria:

Nasze Działania

Dbam o przyszłość dziecka – projekt dla mam i opiekunek dziecięcych

W projekcie Dbam o przyszłość dziecka uczestniczyło 20 Pań z gmin Sękowa i Skołyszyn. Celem projektu było wszechstronne przygotowanie Uczestniczek do pracy w charakterze opiekunek dziecięcych. Wartością dodaną było podnoszenie własnych kompetencji rodzicielskich (wszystkie Uczestniczki są mamami). W czasie trwania zajęć, dla dzieci Pań biorących udział w szkoleniach zorganizowana była opieka niani, która ukończyła siostrzany do tego projekt Rodzina praca satysfakcja w Gminie Gorlice.

W trwającym trzy miesiące projekcie realizowane były następujące zajęcia:

Coaching rodzicielski i kurs opiekunek dziecięcych
Pierwsza pomoc przedmedyczna w opiece nad dziećmi
Komunikacja interpersonalna
Autoprezentacja i savoir-vivre
Wizaż i stylizacja
Aktywne poruszanie się po rynku pracy
Dodatkowo Uczestniczki miały możliwość korzystania z indywidualnego doradztwa psychologa rodzinnego.

Wszystkie Panie zdały dodatkowy test wiedzy, potwierdzający wysokie kwalifikacje w obszarze opieki nad dziećmi. Czego im szczerze gratulujemy!

Podziękowania w imieniu Uczestniczek i firmy Nowe Trendy – szkolenia inspiracja rozwój kierujemy do:

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za udostępnienie sal, przychylność i pomoc w realizacji zajęć;
Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej za udostępnienie sal, przychylność i pomoc;
Urzędu Gminy Skołyszyn – partnera drugiej edycji;
Urzędu Gminy Sękowa – partnera pierwszej edycji;
oraz dzieci i mężów Uczestniczek kursu za cierpliwość i wsparcie.
Metryczka projektu:

Dbam o przyszłość dziecka w Gminie Sękowa

Okres trwania: od 1.01.2012 do 31.03.2012

Ilość uczestników: 10

Ilość godzin szkoleń: 104

Partner projektu: Gmina Sękowa

Dbam o przyszłość dziecka w Gminie Skołyszyn

Okres trwania: od 1.04.2012 do 30.06.2012

Ilość uczestników: 10

Ilość godzin szkoleń: 104

Partner projektu: Gmina Skołyszyn

Łukasz Gorzym

Dyplomowany trener zarządzania (Matrik & Pearson Edexcel International) specjalizujący się w obszarach: zarządzania zespołem, kompetencji osobistych i rozwoju ludzi w organizacji. Certyfikowany trener zarządzania projektami The TenStep Project Management (TSPM?). Certyfikowany doradca Extended DISC. Konsultant. Obecnie prowadzi firmę szkoleniową. Realizuje projekty szkoleniowe i wewnętrzne akademie kompetencji dla firm. Prowadzi warsztaty kompetencji szkoleniowych dla trenerów wewnętrznych i menedżerów. Szkoli w ramach zajęć przygotowujących do certyfikatu IPMA 4-L-C (International Project Management Association) oraz zajęć z podstaw zarządzania projektami. Prowadzi warsztaty z komunikacji i zarządzania personelem (ściślej: ludzkim potencjałem w organizacji).

- Website


LinkedIn

About Łukasz Gorzym

Dyplomowany trener zarządzania (Matrik & Pearson Edexcel International) specjalizujący się w obszarach: zarządzania zespołem, kompetencji osobistych i rozwoju ludzi w organizacji. Certyfikowany trener zarządzania projektami The TenStep Project Management (TSPM?). Certyfikowany doradca Extended DISC. Konsultant. Obecnie prowadzi firmę szkoleniową. Realizuje projekty szkoleniowe i wewnętrzne akademie kompetencji dla firm. Prowadzi warsztaty kompetencji szkoleniowych dla trenerów wewnętrznych i menedżerów. Szkoli w ramach zajęć przygotowujących do certyfikatu IPMA 4-L-C (International Project Management Association) oraz zajęć z podstaw zarządzania projektami. Prowadzi warsztaty z komunikacji i zarządzania personelem (ściślej: ludzkim potencjałem w organizacji).

You must be logged in to post a comment.