Kategoria:

Zarządzanie

Pozyskiwanie środków na rozwój firm

Najmądrzejsi w czasach kryzysu inwestują w rozwój swoich pracowników, bo gdy nadejdzie nowa era prosperity i zwiększy się popyt na nasze usługi / produkty nie będzie na to czasu. A przecież mówią, że szczęście najbardziej sprzyja przygotowanym?

Artykuł jest odpowiedzią na pytanie, skąd wziąć pieniądze na podnoszenie kwalifikacji personelu w czasach, gdy najważniejsze jest przetrwanie, a co za tym idzie ograniczanie wszelkich, nawet pozornie zbędnych wydatków. Poniżej przygotowaliśmy prezentację “Pozyskiwanie środków unijnych w kilku krokach”. Polecam po najechaniu na “More” kliknąć “Fullscreen”.

 

Pomimo, że aktualny okres finansowania powoli dobiega końca, nadal firmy zainteresowane rozwojem swoich pracowników lub wsparciem w ten sposób swoich klientów mogą pozyskać w tym celu zewnętrzne środki.

W niniejszym artykule chciałabym przybliżyć w ogólny sposób idee i powody, dla których warto postarać się o finansowanie zewnętrzne na działania rozwojowe, jakie są możliwości pozyskania środków, co może być sfinansowane, a także jakie są związane z tym uciążliwości.

Zacznę od krótkiego wyjaśnienia specyfiki skąd środki można pozyskać.

Największa ilość pieniędzy pochodzi ze środków UE. Dysponowane są one za pośrednictwem programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jak sama nazwa wskazuje, środki mogą być wydatkowane na wszelkie działania związane ze szkoleniami, doradztwem, wdrożeniami, które rozwiną nas, zatrudnianych przez nas ludzi, lub uczestników szkoleń, dla których będziemy chcieli je zorganizować.

Funkcjonują również inne źródła, dla przykładu fundusze szwajcarskie czy norweskie.

By pozyskać środki, należy w odpowiedni sposób przygotować wniosek o dofinansowanie i złożyć go do odpowiedniej instytucji. Oceną wniosków i rozdzielaniem pieniędzy w POKL na poziomie centralnym zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a na poziomie regionalnym instytucje oddelegowane przez Marszałków Województw.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki zarówno z konkursów centralnych, jak regionalnych. Najczęściej finansowane jest 100% działań, choć niekiedy zdarza się konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości do 20%, przy czym może on być wniesiony w formie pracy lub wynagrodzeń osób oddelegowanych na szkolenia.

Kiedy warto?

Moim zdaniem wyłącznie wówczas, gdy faktycznie chcemy zainwestować w pracowników, mamy potrzebę systemowego zwiększenia efektywności w obszarze związanym z zarządzaniem personelem.

Także wówczas, gdy mamy swoją bazę klientów, znamy ich problemy i chcemy zaoferować oprócz oferty handlowej, dodatkowe wsparcie w postaci szkoleń dofinansowanych w interesujących ich obszarach.

Co można sfinansować?

Środki można pozyskać na szkolenia, doradztwo i związaną z tym logistykę (wynajem sal szkoleniowych, sprzęt do przeprowadzania szkoleń, wynagrodzenia trenerów). Z pozyskanych środków finansowane jest również organizacja projektu i niezbędne do przeprowadzenia środki trwałe czy nawet dodatkowa powierzchnia biurowa dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Przykłady z praktyki Nowych Trendów:

Projekty, które napisaliśmy na zlecenie naszych klientów:

  1. Jedna z firm, zajmująca się zaopatrywaniem punktów usługowych z branży modowej złożyła wniosek o pozyskanie środków na szkolenia zawodowe i biznesowe dla grupy prawie 300 swoich klientów. Wartość projektu: około 700 000 PLN. Finansowanie zewnętrzne: 80%.
  2. Ta sama firma zaplanowała akademię kompetencji dla swoich pracowników – cykl szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności pracowników w strategicznych dla firmy dziedzinach, a przy tym zwiększający integrację zespołu. Wartość projektu: około 200 000 PLN, finansowanie zewnętrzne: 100%.
  3. Centrala franczyzowa, dla swojej organizacji zaplanowała akademię kompetencji obejmującą między innymi wdrożenie standardów w zakresie komunikacji wewnętrznej i obsługi klienta. Wartość projektu: około 1 000 000 PLN. Finansowanie zewnętrzne: 100%.
  4. Ten sam franczyzodawca dla swoich klientów zaplanował cykl szkoleń wspierających prowadzenie i rozwijanie przedsiębiorstw. Wartość projektu: około 2 000 000,00 PLN. Finansowanie zewnętrzne: 100%.

Kiedy nie warto?

Panuje pogląd, że pieniądze z funduszy to łatwy zarobek. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Z prowadzeniem projektu związane są bardzo duże wymagania biurokratyczne. Złożenie dobrze sporządzonego wniosku, który uzyska dofinansowanie, to tak naprawdę dopiero początek. Prawdziwe wyzwania zaczynają się później?

Jeśli ktoś chce zarabiać pieniądze i czerpać z tego satysfakcję, to realizacja projektów jako cel sam w sobie, nieprzynoszący realnych korzyści nie zapewni mu tego.

Nieraz spotykałam się z przedsiębiorcami, którzy zachęceni rozbudzającymi wyobraźnię kwotami pozyskanych środków na szkolenia, nierzadko przekraczającymi sześć cyfr przed przecinkiem, wynajmowali firmy specjalizujące się w skutecznym pisaniu projektów, bez brania odpowiedzialności za możliwość ich zrealizowania. Realizacja projektu, który nie ma żadnej wartości nie daje satysfakcji, która jest przeciwwagą dla uciążliwości administracyjnych związanych z rozliczaniem pozyskanych środków.

W czym możemy pomóc?

Po pierwsze, pomagamy w zdiagnozowaniu potrzeb rozwojowych Pracowników Państwa Firmy, lub Państwa Klientów. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sporządzamy wniosek o dofinansowanie. Po zatwierdzeniu projektu do realizacji odpowiadamy za jego sprawne przeprowadzenie i rozliczenie od strony wymogów instytucji przekazującej pieniądze. A więc, to nasze biuro bierze na siebie ciężar biurokratycznej maszyny. Zapewniamy także merytoryczną organizację projektu: organizujemy i prowadzimy każdą zaplanowaną formę (szkolenia, doradztwo, coaching, itp.) tak, aby pozyskane środki przyniosły jak największy zwrot.

Łukasz Gorzym

Dyplomowany trener zarządzania (Matrik & Pearson Edexcel International) specjalizujący się w obszarach: zarządzania zespołem, kompetencji osobistych i rozwoju ludzi w organizacji. Certyfikowany trener zarządzania projektami The TenStep Project Management (TSPM?). Certyfikowany doradca Extended DISC. Konsultant. Obecnie prowadzi firmę szkoleniową. Realizuje projekty szkoleniowe i wewnętrzne akademie kompetencji dla firm. Prowadzi warsztaty kompetencji szkoleniowych dla trenerów wewnętrznych i menedżerów. Szkoli w ramach zajęć przygotowujących do certyfikatu IPMA 4-L-C (International Project Management Association) oraz zajęć z podstaw zarządzania projektami. Prowadzi warsztaty z komunikacji i zarządzania personelem (ściślej: ludzkim potencjałem w organizacji).

- Website


LinkedIn

About Łukasz Gorzym

Dyplomowany trener zarządzania (Matrik & Pearson Edexcel International) specjalizujący się w obszarach: zarządzania zespołem, kompetencji osobistych i rozwoju ludzi w organizacji. Certyfikowany trener zarządzania projektami The TenStep Project Management (TSPM?). Certyfikowany doradca Extended DISC. Konsultant. Obecnie prowadzi firmę szkoleniową. Realizuje projekty szkoleniowe i wewnętrzne akademie kompetencji dla firm. Prowadzi warsztaty kompetencji szkoleniowych dla trenerów wewnętrznych i menedżerów. Szkoli w ramach zajęć przygotowujących do certyfikatu IPMA 4-L-C (International Project Management Association) oraz zajęć z podstaw zarządzania projektami. Prowadzi warsztaty z komunikacji i zarządzania personelem (ściślej: ludzkim potencjałem w organizacji).

You must be logged in to post a comment.