Pierwszym szkoleniem, jakie przeprowadziła dla nas firma Nowe Trendy była "Profesjonalna obsługa klienta w procesie sprzedaży". Szkolenie było skierowane do pracowników AFK odpowiedzialnych za sprzedaż detaliczną. Po pozytywnym odbiorze jakości i przydatności szkolenia przez uczestników, zaproponowaliśmy stałą współpracę. Obecnie firma ta prowadzi dla naszych klientów cykliczne szkolenia z następujących zakresów: obsługa klienta, techniki sprzedaży, zarządzanie sobą w czasie, komunikacja interpersonalna i trening asertywności.

Pani Izabela Krzyszycha jako trener dała się poznać jako wysokiej klasy specjalista, ekspert w omawianych tematach. Prowadzone przez nią zajęcia są ciekawe, osadzone w realiach pracy zawodowej osób uczestniczących.

Po wcześniejszych, niekoniecznie udanych doświadczeniach z trenerami biznesu, Panią Izabelę Krzyszycha rekomendujemy jako profesjonalistę w wykonywanym zawodzie.

Jerzy Biełous
Właściciel Firma Handlowa AFK


Warsztaty skierowane do tworzącego się zespołu, który miał zajmować się realizacją projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pozwoliły na wyznaczenie konkretnych zadań i celów do osiągnięcia. Dzięki przeprowadzonym warsztatom każdy z uczestników przejął odpowiedzialność za poszczególne zadania. Poprzez zastosowane ćwiczenia i wykresy zespół został uświadomiony, jakie wyzwania przed nim stoją, co pomogło efektywnie planować wszelkie działania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tzw. "kamienie milowe" naszego projektu. Wprowadzone zostały narzędzia wykorzystywane  przy zarządzaniu projektami.

Szkolenie w kompleksowy sposób wprowadziło cały zespół w tryb realizacji projektu. Pozwoliło na poruszenie ważnych spraw, które niejednokrotnie bywały później kluczowym rozwiązaniem pojawiających się problemów. Cenne wskazówki, wprowadzone za pomocą ćwiczeń praktycznych, pozwoliły poprzez doświadczenia odkrywać odpowiedzi na pytania.

 Polecam współpracę z Nowe Trendy - szkolenia inspiracja rozwój, jak również z trenerami: Panią Izabelą Krzyszycha oraz Panem Łukaszem Gorzym. Nasze doświadczenia ze wspólnego szkolenia są niezwykle cenne - życzę, by stały się również udziałem innych.

Jerzy Biełous
Właściciel Firma Handlowa AFK