Dyrekcja Hotelu Wierchomla SKI & SPA Resort dziękuje trenerom „Nowe Trendy – szkolenia inspiracja rozwój”, za współpracę w przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników Hotelu Wierchomla SKI & SPA Resort. Szkolenia prowadzone przez Nowe Trendy były bardzo profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone.

Zaangażowanie trenerów, uprzednie gromadzenie informacji na temat systemu i warunków pracy w naszej firmie na poszczególnych stanowiskach, przeprowadzone wcześniej konsultacje z kadrą menadżerską pozwoliły na doskonałe dopasowanie tematyki szkoleń i poruszenie dla nas najwłaściwszych zagadnień. Zlecenie zrealizowane zostało przez firmę rzetelnie, terminowo i fachowo.

Dotrzymane zostały wszelkie warunki umowy. Efekt szkolenia był satysfakcjonujący dla pracowników, którzy uznali je za przydatne z zawodowego punktu widzenia.

Współpracę z firmą Nowe Trendy” uważamy za bardzo owocną. Z pełną też odpowiedzialnością polecamy szkolenia prowadzone przez tę firmę.

Katarzyna Śmigowska

Dyrektor Hotelu Wierchomla SKI & SPA Resort