Pani Izabela Krzyszycha wzięła udział w projekcie realizowanym przez HRM Partners dla ArcelorMittal Polska w roli trenera.

Szkolenie miało na celu wdrożenie systemu oceny bieżącej i okresowej oceny kompetencji dla stanowisk robotniczych i bezpośredniego nadzoru. Program, poza prezentacją procesu oceny i narzędzi oceny, obejmował zagadnienia takie jak przygotowanie menedżerów do rozmów oceniających, prowadzenie rozmów oceniających, przekazywanie informacji zwrotnych itp.

Pani Izabela Krzyszycha zaprezentowała się jako doświadczony trener, który szybko nawiązuje kontakt z grupą, potrafi dostosować sposób komunikacji do słuchaczy, a także skutecznie aktywizuje uczestników do zaangażowania w ćwiczenia warsztatowe. Na uwagę zasługują również jej wysokie umiejętności organizacyjne, elastyczność i umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkoleń.

Aneta Kopera
Menedżer Zespołu Zarządzania Talentami