Do współpracy w zakresie prowadzenia i organizacji szkoleń biznesowych zaprosiliśmy firmę Nowe Trendy - szkolenia inspiracja rozwój. Współpraca rozpoczęła się 10 kwietnia 2010 roku i obejmuje prowadzenie szkoleń, przygotowanie merytoryczne i wydruk materiałów szkoleniowych, a także ewaluację osiągania rezultatów rozwojowych przez uczestników szkoleń.

Tematy szkoleniowe realizowane przez Nowe Trendy:

Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam stwierdzić, iż Nowe Trendy to firma w najwyższym stopniu profesjonalna, doskonale przygotowana do realizacji tego typu zleceń, świetnie zorientowana w specyfice realizacji projektów finansowanych z EFS.

Sławomir Magielski
F.U.H. RENA II R.S. Magielski